Amenore, Adetten Kesilme Adet Görememe

 Amenore, adet görememe adetten kesilme nedir?


Amenore  hiç adet görememe veya uzun süre adet görmeme durumudur.Tıbii olarak  bir kız çocuğunun 14 yaşına kadar meme büyümesi,koltuk altında  tüylenme gibi kadınlık belirtilerinin başlamaması  veya 16 yaşına gelmesine rağmen ilk adetin görülmemesi veya normal adet gören bir kadının  3 adet siklusu boyunca adet olmaması “amenore” olarak tanımlanır. İki çeşit amenore vardır. Kadın hayatında hiç adet görmemiş ise “ primer amenore”, daha önceden düzenli adet gören kadında adetin aniden  kesilmesine de “sekonder amenore” adı verilir.

 Kadınlarda Amenore nin Sebepleri Nelerdir?

Jinekolojik
Organlara  Bağlı Bozukluklar

Beyinden kaynaklanan

Hormonal Bozukluklar

    İmperfore himen, Hymen imperforatus  (Doğuştan Kapalı Kızlık Zarı)

    Enine vajinal septum  durumu (Vajinada Perde)

    Vajinal aplazi (Vajinanın doğuştan hiç gelişmemiş Olması)

    Uterin agenezi (Rahmin doğuştan hiç gelişmemiş Olması)

    Uterin hipoplazi (Rahmin Küçük Olması, küçük rahim)

    Asherman sendromu (rahim içi yapışıklık)

Endometrial atrofi

    Histerektomi, Total abdominal  histerektomi, veya vajinal histerektomi

 

    Enfeksiyonlar, iltihaplar

    Tümörler,kanser

    Galaktore-amenore sendromu
(Hiperprolaktinemi, prolaktin yüksekliği)

    Sheehan sendromu

    Psiklojik,Emosyonel şok

Hipogonadotropik
    hipogonadizm durumu

    Anoreksiya nevroza

    Yalancı gebelik

    İlaçlara bağlı sebepler.

Yumurtalık, Over Sorunları

Genel bozukluklar,
Sistemik hastalıklar.

    Ovaryan agenezi (Yumurtalıkların doğuştan  Olmaması)

    Ovaryan disgenezi (Yumurtalıkların Yanlış ,eksik Gelişimi)

    Dirençli over sendromu

    PCOS (Polikistik Over Sendromu)

   Overde Hipertekoz.

Prepubertal kastrasyon

    Hormon salgılayan  yumurtalık tümörleri

    Erken menopoz durumu

    Yumurtalıkları Ameliyatla Alınmış Olması,erken cerrahi menopoz

    Tiroid hastalıkları
Guatr bozuklukları
Hashimoto tiroiditi

    Adrenal hastalıkları
Böbrek üstü hastalıkları

    Diabetes Mellitus (DM), Şeker Hastalığı

   Karaciğer hastalığı Siroz.

    Tüberküloz, Verem

    Böbrek hastalıkları

    Kalp hastalıkları

    Kan hastalıkları
Hematolojik bozukluklar

 

Tıbbi Değerlendirme Nasıl Yapılır? Tanı Nasıl Konulur?

Birden fazla inceleme sırası ile gerekir.Öykü, muayene, ultrasonografi, histerosalpingografi, laparoskopi, dinamik testler( progesteron, östrojen, gonadotropin, GnRH, klomifen sitrat, TRH ve deksametazon testi), statik testler ( FSH, LH,Prl, E2, progesteron, 17 – OH progesteron, androjenler, TSH, T3 ve T4) amenore tanısının konmasında mutlaka yapılması gereken testlerdir. Doğurganlık  çağında olan ve cinsel yaşamı olan bir kadında adet kanaması geciktiğinde yani bir “amenore” durumu varlığında  ilk akla gelmesi gereken gebelik olasılığıdır ve buna yönelik incelemeler de yapılmalıdır

Amenore Sorunun Tedavisinde Ne Yapılır?

Amenorenin sebebine yönelik tedavi uygulanır;İmperfore himen' de (kapalı kızlık zarı) üretraya zarar vermeden himenin en bombe yerinden, artı şeklinde bir kesi jinekolog tarafından yapılır.Uterus hipoplazisinde (küçük rahim)  östrojen ve progesteron ilaçları uygulaması ile uterus büyütülmeli sonra hormonla devam  tedavisi  mutlaka yapılmalıdır. Sinesinin , rahim içi yapışıklığının  (Ashermen sendromu) tipi ne olursa olsun tedavi cerrahidir.Cerrahi girişim genellikle  histeroskopiyle yapılır. Turner Sendromu’nun tedavisi amenore ve infertiliteye yönelik olmak üzere iki şekilde planlanabilir.Sadece amenore tedavisi düşünülürse östrojen ve progesteron kombinasyonları verilir. Bu tedavi menopoz yaşına kadar uygulanabilir. Amenoreli kadın  infertilite yönünden tedavi edilmek istenirse tek alternatif donör oosittir. Bu tedavi şekli ülkemizde henüz uygulanmamaktadır. Polikistik over sendromunda tedavi hastanın isteği yönünde, amenore,  kıllanma, veya infertiliteye yönelik  tedavi olmalıdır. Klomifen Sitrat  (Klomen, Gonophene) ve Metformin medikal olarak verilir.Polikisitk over sendromunun cerrahi olarak tedavisi ise  laparoskopik ovaryan drilling veya laparotomi ile ovaryan Wedge rezeksiyondur. Ovaryan hipertekozis ’ in  tedavi cerrahidir. Hastaların  durumuna göre laparoskopik drilling veya wedge rezeksiyon jinekolog tarafından yapılabilir.İlça tedavisine genellikle cevap vermez. Malign over tümörlerinde- kanserlerinde , amenore ve infertilite dikkate alınmadan  cerrahi tedavi yapılmalıdır. Malign, kanser  olmayanlarda ise, sadece tümör cerrahi olarak çıkartılmalı ve hormonal fonksiyon için kalabilecek derecede over dokusu korunmalıdır. Hiperprolaktinemi nin tedavisinde cerrahi ve genellikle ilaçlar ile  medikal tedavi uygulanabilir. Sheean Sendromu nda adrenal ve tiroid hormonlarıyla eksk olan hormonlarınyerine koyma tedavisi verilebilir. Emosyonel şok ta  ise tedavi genellikle psikoterapidir ve iyi sonuçlar verir.

 


 

Kadın Anatomisi, Genital Bölge, Cinsel Alan