İdrar Kaçırma, idrar Tutamama, Üriner İnkontinans

İdrar kaçırma veya “Üriner inkontinans” idrarın kontrolsüz olarak kaçırılması olup kadınlarda belirgin sosyal, psikolojik ve hijyenik problemlere yol açmaktadır.İdrar kaçıran kadınların toplumumuzdaki gerçek oranını  maalesef  hesaplamak çok güçtür.Çünkü birçok kadın bu  “idrar kaçırma” problemi  doğumun yada ilerleyen yaşın normal bir sonucu  olarak görüp   tedavi için bir kadın doğum uzmanına  başvurmamaktadır veya söylemekte utanmaktadır. Yaklaşık olarak tüm menopoz sonrası  kadınların üçte birinin  bu problemden şikayetçi olduğu sanılmaktadır.

İdrar kaçırma, idrarı tutamama neden olur?

İlerleyen yaş, menopoz

Doğum sayısı

Fazla kilolu olmak,Obezite

 Kalıtımsal , ırsi sebepler

 Kabızlık, bağırsaklarda tembellik

Kronik hastalıklar

Geçirilmiş rahim ameliyatı

Tekrarlayan idrar torbası enfeksiyonları, kronik sistit

Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kimyasallar

Fistül ler

Hamilelikte idrar kaçırma öyküsü

İdrar kaçırma , İdrar tutamama şekilleri nelerdir?

     Stres idrar kaçırma: Stres inkontinens karın içi  basıncı arttıran  aktiviteler  esnasında (gülerken,hapşırırken,egzersiz yaparken,yürürken,öksürürken) istemsiz idrar kaybıdır.

     Sıkışma tipi (Urge inkontinans) idrar kaçırma: Detrussor instabilitesi olarak da isimlendirilen bu idrar kaçırma tipi, genellikle mesane dolumu  ya da diğer uyarılmalarla   kendiliğinden  mesane kasılmaları  olup hastaların %30’ unda görülmektedir.Tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayına bu tipte sık rastlanmaktadır. Daha önce geçirilmiş sık mesane enfeksiyonları ,omurga travması,ileri derece  bel fıtığı , diyabet, parkinson,demans , bunama ve kas hastalıkları gibi  kronik hastalıklar görülmektedir.

     Miks  tip (karma) idrar kaçırma, inkontinans: Stres tip ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın her ikisinin de birlikte görüldüğü idrar kaçırmalarıdır.

     Sfinkter, kapakçık  yetersizliği : Çok nadir görülen bir tiptir. Tedavisi zordur ve daha çok başarısız idrar torbası düzeltme ameliyatlarından sonra görülür.

İdrar Tutamama tanısı  nasıl konur, ne yapılması gerekir?

Anamnez

Muayene:

24 saatlik idrar günlüğü

İdrar kültürü ve postvoid rezidü (idrar yapımı sonrası kalan miktar).

Ürodinamik tetkikler, ürodinamik incelemeler

Transvajinal ultrasonografi, mesane boynu mobilitesi

İdrar kaçırmanın tedavisi nasıl yapılır?

Kegel egzersizler Pelvik taban kasının  güçlendirilmesi  için Kegel eksersizleri , idrar akımın ortasında  idrar yapmaya   son verilerek  uygulanır.Ardından  bu eksersizler  idrar yapma dışı  zamanda ve stres altında da uygulanmaktadır.Düzenli yapıldığında epey etkili olmaktadır

Biofeedback  terapi kadınlarda elektromyogram elektrodları ile pelvik taban kaslarının  fizyolojik fonksiyonlarının ölçümünü içerir.Sinyaller pelvik taban kasları güçlendiğinde  yada karın içi –kalça kasları gevşediğinde hastayla  ilgili bilgiler anında , eş zamanlı olarak   ve yükseltilerek kaydedilir. Biofeedback eğitimi esnasında  genel rahatlama   ve pelvik kas eksersizleri  de öğreltilmelidir.

Manyetik innervasyon manyetik dalgalarla tedavide pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik dalgalarla uyarılır. Bu uyarı üretral ve anal sfinkter fonksiyonlarını artırır, mesane kasılmasını azaltır ve pelvik taban kaslarını güçlendirmektedir.

Östrojen tedavisi menopoz sonrası  kadınlarda faydalıdır.Vajinal östrojen ilaçları   kan akımını  arttırır,vaginal mukozanın doku matürasyon indeksini yükseltir ve maksimum uretra kapanma basıncını  arttırır. Östrojen 6 hafta  gece yatarken   intravaginal olarak uygulanır, devam  dozu da haftada 2-3 kezdir. Kullanırken jinekolok doktor takibinde olmak gerekir

Antikolinerjik ilaçlar idrar torbasının genişleme ve kapasitesini arttırıp idrar torbasının istemsiz kasılmasını baskılarlar.Trisikliklerin ayrıca  üretral kapanma basıncını da arttırma etkisi vardır.

Karından yapılan ameliyetlar:Burch yada Marchall Marchetti Kranz (MMK ameliyatı)     operasyonu uygulanır.Bu ameliyatlar açık yapıldığı gibi  laparaskopi ile de yapılabilmektedir.

Vaginal  ameliyatlar:  TVT , İVS ,İğne suspansiyon tekniği (Pereyra ya da Stamey prosedürü)

Sling prosedürü ya da suburetral yama

Artifisyel uretral sfinkter

         Anterior kolporafinin , Kelly plikasyonu (İdrar torbasının vajinadan yapılan bir opersyon ile yukarı kaldırılması ve idrar yoluna destek ipi konması) başarı oranı çok düşük olduğu için idrar kaçırma tedavisinde artık kullanılmamaktadır. İlk uygulanan idrar kaçırma ameliyatlarından biridir. Modası geçmiştir.