Ablasyon, Endometriyal Ablasyon

Ablasyon İşlemi,  Endometrial Ablasyon Ameliyatı Nedir? 

 

Adet kanaması anormal  olan ve rahim ameliyatının  uygun olmadığı genç hastalarda rahim iç tabakasının yakılmasıdır. Endometrial ablasyon tedavisi ( Rahim içi mukozasının tahrip edilmesi) adet kanama düzensizlikleri için rahimin alınmasına alternatiftir. Rahmin içi tabakası  yakılır ve adet kanamasının kaynağı olan bu doku yok edilir. Eğer hasta çocuk istiyorsa ablasyon yapılamaz.

Bu işlemden sonra hastanın adet kanaması ileri derecede azalır veya hasta hiç adet görmeyebilir. Kadınların % 20-25'i hiç adet görmez,% 40-45'i orta derecede adet görür.

İşlemin en önemli riski daha sonra kanser olan hastalarda kanser  tanısının gecikebilmesidir. Rahim kanseri olan hastalarda en önemli belirti anormal kanamadır. Bu hastalarda kanama çok az olduğu için hastalığın farkına varılması daha zordur.

 Endometriyal Ablasyon  ne zaman yapılır ?

ü       Karsinom şüphesinin olmadığı hastalarda

ü       Anormal uterin kanamalı kadınlarda, disfonksiyonel kanama varlığında

ü       40 Yaşından büyük kadınlarda

ü       Çok sayıda doğum yapmışlarda

ü       Gebelik istenmeyen durumlarda

ü       Basit endometrial hiperplazi bulgularında uygulanır.

Endometrial Ablasion Tekniği Nedir?

Rahmin içindeki dokuyu bir dönem inceltebilmek için bazı ilaçlar işlem öncesinde  kullanılır. Böylece operasyon daha kolay ve başarılı olur. Operasyon genel anestezi altında yapılır  ve ortalama 1 saat kadar sürer. Rahmin içini gösteren histereskop isimli aleti rahim içine sokabilmek için rahim ağzı genişletilir. Bundan sonra rahmin içini kaplayan mukoza laser ile yakılabileceği gibi rezekteskop denilen sıcak bir tel halka ile silindir gibi soyulabilir. Ameliyat sonrası ağrı kesici gerekir ve belli miktarda kanama oluşabilir.  Hastanede kalış süresi 1-2 gündür. Normal aktivitelere 2-3 haftada dönülür. 

 

 

Kadın Anatomisi, Genital Bölge, Cinsel Alan