Soğuk Konizasyon,Cin1 Cin2 Cin3 Ascus

Soğuk Konizasyon, Soğuk Konizasyon Nasıl Yapılır? ascus cin 1, cin 2, cin 3

 

Rahim ağzının konik biçimde çıkarılması işlemine konizasyon adı verilir.Kolposkopik incelemede şüpheli lezyonun sınırları rahim kanalı içine yayılıyor ise,  net görülmüyorsa ve endoservikal küretajın pozitif olduğu durumlarda yapılmalıdır.Konizasyon ayrıca ileri derece patolojik pap smear sonuçları ile kolposkopi bulguları veya biopsi sonuçlarının uyuşmaması durumunda yapılır.Konizasyon ameliyathane şartlarında lokal veya genel anestezi ile yapılabilinir. Gebelerde kansere  dair kuvvetli bir şüphe olmadıkça konizasyon uygulanmaz.

Serviksin soğuk konizasyonunun tedavi edici ve tanısal olmak üzere iki fonksiyonu vardır. Kadınların  çoğunda ve özellikle doğurganlığındevamlılığının önemli olduğu durumlarda konizasyon tedavi edicidir. Konizasyonun tekniği ve çıkarılan alanın genişliği şüpheli lezyonun büyüklüğüne  bağlıdır. Rahim ağzı kanalın içinde kanser olmadığı kesin olarak ispatlanmış olup sadece rahim ağzı dış kıısmda hastalığı olanlarda bu bölgenin çıkarılması yeterli tedaviyi sağlayacaktır. Ancak her iki bölgeyi tutan lezyonlarda rahim ağzının her iki kemsinin de ( ektoserviksle beraber endoserviks) cıkarılması gerekir. Özellikle yaşlı kadınlarda kanserin  sadece endoservikal kanal içinde bulunabileceği unutulmamalıdır.

Soğuk konizasyon  genel anestezi altında uygulanır. Önce Lugol solüsyonu ile lezyonun sınırları belirlenir ve bistüri ile  rahim ağzı  koni tarzında çıkarılır( bu sebeple işleme koni-zasyon denmektedir). Endoservikal kanaldan ortalama 2-2.5 cm çıkarılmalıdır. Endoservikal dilatasyon ve küretaj soğuk  konizasyonu takiben mutlaka yapılmalıdır. Ancak bu şekilde çıkarılan parçanın gerisinde kalan kısımda lezyonun var olup olmadığı anlaşılabilir ve eğer konizasyon parçasının ucunda displazi mevcut ise ileri tedavi için karar vermeye yardım eder. Soğuk konizasyon  kolposkopi altında  da uygulanabilir. Parça çıkarıldıktan sonra kanama olabilir, bunu engellemek için ; surgicel, koterizasyon, Strumdorf sütürü, Monsel’s solüsyonu (ferrous subsulfate) gibi kanamayı durduracak yöntemlerden  birisi uygulanabilir. Konizasyonun başarısı yapılan  bir çalışmada ASCUS CIN 1- CIN 2  CIN 3 için % 90 üzerinde bulunmuştur.

Soğuk Konizasyon ile elde edilen parçada  mikroinvazyonu aşan bir durumun  olması veya sınırında kanser bulunması durumunda mutlaka  ikinci bir tedavi gereklidir.  Bu durumda eğer soğuk konizasyon kenarları cerrahi olarak temiz ise  yapılacak ikinci bir tedavi pelvik konjesyon ve parametritis gibi komplikasyonlara yol açmamak için antibiyotik desteği ile birlikte  4-6 hafta kadar beklenmesi uygundur.

Soğuk konizasyon ( cerrahi konizasyon) kanama ve ağrı gibi komplikasyonlarından dolayı artık günümüzde nadir birkaç durum dışında  yerini LEEP konizasyon a bırakmıştır.

 

 


 

Kadın Anatomisi, Genital Bölge, Cinsel Alan