Hergün  12.00 - 18.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Endometrioziste Laparoskopi

 

Endometrioziste laparoskopi uygulaması ve endometiozisin sınıflaması nasıl yapılır.
 

Endometrioziste Laparoskopi Ve  Endometriozis Sınıflaması

Endometriozisin  tanısı ve yumurtalık ve rahim yolu gibi cinsel organlarda yayılımı  en iyi laparoskopik inceleme  ile gösterilir. Bu laparoskopi "daignostik laparoskopi" olabileceği gibi aynı esnada ameliyat da yapılan "operativ laparoskopi" de olabilmektedir. Belirli bir Endometriozis odağının veya yapışıklıkların, kadının şikâyetlerine ne miktarda yol açtığı  laparoskopi ile  kolaylıkla ortaya çıkarılabilir. Bu yüzden endometriyozis şüphesinde en kısa zamanda bir laparoskopik müdahale şarttır.
 
Laparoskopi işlemi esnesında karın boşluğundaki organlarda , "douglas boşluğunda" ve etrafındaki yapılarda sistematik bir şekilde Endometriosis odakları aranır. Bunun için göbeğin yanındaki klasik laparoskop’un giriş yerinden başka, pubis üzerinde ikinci bir delik açmak da  bazen gereklidir. Buradan sokulan ikinci bir  yardımcı aletle küçük leğendeki organların pozisyonu değiştirilerek laparoskop cihazı ile daha iyi bir görüş sağlanmış olur.
  
Endometriyozis  Sınıflaması Nasıl yapılır?

Son yıllarda laparoskopinin daha yaygın kullanılması ile birlikte endometriozis çeşitli safhalara ve sınıflara ayrılmıştır. Bugün dünyada endometriozisin sınıflaması için   en çok AFS Score’u (American Fertility Society’nin ) kullanılmaktadır.
Laparoskopi bulgularına göre endometriozisi 4 devrede toplanmak mümkündür:

*Safha I    Minimal Endometriozis
*Safha II   Hafif (mild) Endometriozis
*Safha III  Orta derece (moderate) Endometriozis
*Safha IV  Ağır (severe) Endometriozis

Endometriozis Tedavisinde  Önceliği Olan  Durumlar Nelerdir?

·         En kısa zamanda kısırlığın önüne geçmek ve doğurganlığı korumak,

·         İlerde çocuk yapabilmek için endometriozisin tedavisi ve yayılmasının önlenmesi.

·         Ağrı ve  hastalığa bağlı diğer şikâyetlerden hastayı rahatlatmak.

 

 

...