Hergün  12.00 - 18.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Hiperandrojenizm (Erkeklik Belirtileri)

 

Androjen hormonu, Erkeklik belirtileri, hiperandogenism nedir, hiperandojenizm , hirsutizm ve erkekleşme tedavisi nedir.. 
 

Hiperandrojenizm ( Erkekleşme Erkeklik Belirtileri, )

Androjen  fazlalığı, Hiperandrojenizm: Artmış serum androjen  değerleri veya yüksek androjen hormonunun biyolojik aktivitesinin belirtilerini tanımlar.

Hirsutizm: artmış androjen hormon seviyeleri sonucu oluşan kıllanmadır. Hirsutizm yüz, göğüs, sırt, alt karın ve uylukların üst kısımlarında koyu kılların gelişimini belirtir.

Akne: Kıl folliküllerinin komşuluğunda bulunan yağ bezlerin enfeksiyonu sonucu oluşan abse lere "akn"e denir.  Androjenlerin pilosebase bez sekresyonlarını arttırma özelliği nedeniyle, uzun süre şiddetli akne gelişiminden aşırı androjenik aktivitenin (erkeklik hormonu aktiviresini)  sorumlu olduğu kabul edilmiştir.

Yağlı cilt: Androjen ,erkeklik hormonu artmasına yanıt olarak artmış pilosebase bez salgıları sonucu aşırı cilt yağlanması olabilir.Sonuçta bir "yağlı cilt" ten bahsedilir.

Ses değişiklikleri: Ses telleri androjen (erkeklik hormonu) etkisi ile kalınlaşır. Bu kalınlaşma dönüşümsüzdür ve ses yapısında kalınlaşma olur.

Erkek tipi vücut yapısı: Androjen,yani erkeklik hormonu etkisi ile önemli kas gruplarında (kol ve bacak kasları gibi) hipertrofi görülür. Bu majör kas gruplarının hipertrofisi ile erkek tipi vücut yapısı ortaya çıkar.

Erkek Tipi kellik, Erkek Tipi Saç Dökülmesi: Androjenlerin bazı bölgelerdeki kılların büyümesine bazı bölgedekilerin dökülmesine sebep olması tam olarak açıklanamamıştır.Artan eerkeklik hormonları kadınlarda bazı bölgelerde kellik yapabilmektedir.

Klitorisin büyümesi, klitoris hipertrofisi: Artmış androjen etkisine maruz kalma sonucunda bazı kadınlarda  klitoris büyümesi görülebilir. Bu büyüme doza bağımlı bir olaydır ve  geri dönüşümsüzdür.

Hiperandrojenizm, Androjen Fazlalığı (Erkekleşme) Tanısı Nasıl Konur?

A.     Fizik ve pelvik muayene. Seksüel kıllarda aşırı büyüme, erkek tipi kellik, ses de kalınlaşma, klitoris büyümesi, meme hacminde azalma ve erkek tipi kas yapısı gelişimi tanıya yardımcıdır.

B.      Laboratuvar değerlendirmesi. Serum veya plasma testosterone ve androstenedion ölçülür. DHEAS bir androjen öncüsüdür ancak genelde aşırı adrenal bez aktivitesini tespit etmek amacıyla ölçülür.

Hiperandrojenizmin Nedenleri Nelerdir?

Hiperandrogenizm in , androjen fazlalığının beş nedeni belirlenmiştir.

Hiperandrojenemik kronik anovulasyon sendromu

Geç başlangıçlı adrenal hiperplazi

Androjen üreten over veya adrenal tümörleri:

Cushing sendromu

İdiyopatik ve ilaca bağlı hirsutizm

Hirsutizm Ve Hiperandrojeneminin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hirsutizm li veya hiperandrojenemili hastaların tedavisi hirsutizm in nedenine ve hastanın gebelik isteyip istememesine bağlıdır.

Gebelik istenmiyorsa, tedavi yeni kıl gelişimini durdurmaya, var olanların ortadan kaldırılmasına ve adet siklusunu düzenlemeye yöneliktir.

a.Kombine oral kontraseptifler, doğum kontrol hapları.

b. Spironolakton.

c. Flutamid

Eğer gebelik isteniyorsa, Hiperandrojenemik kronik ovulasyon sendromlu (yumurtlama sorunlu) hastalarda sıklıkla yardımcı ovülasyon indüksiyonu yöntemleri, yani yumurtlamayı uyarma tedavisi  gerekir. Bu yardım oral klomifen sitrat veya gonadotropinlerin  kullanımı ile yapılmaktadır.Kullanılan ilaçlar ve tedavi yöntemleri ise

  1. Klomen, Klomifen sitrat.

  2. Gonadotropinler.

  3. Metformin.

 

 

...