Hergün  12.00 - 18.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Tüp Bebek Merkezleri

 

ÜLKEMİZDE TÜP BEBEK UYGULAMALARI

Dünyada ilk defa yetmişli yılların başında uygulanmaya başlayan "tüp bebek" çalışmaları, semeresini vermiş ve 1978 yılında, tüp bebek tedavisiyle gerçekleşen ilk doğum yapılmıştır. Bu başarı, çalışanları yüreklendirmiş ve dünyanın pek çok ülkesinde tüp bebek çalışmalarının başlamasına neden olmuştur. Zamanla teknikler gelişmiş ve tüp bebek uygulamaları artık rutin uygulanır hale gelmiştir.

Ülkemizde de tüp bebek uygulamaları 90 yıllardan itibaren hız kazanmış ve günümüzde, gelişmiş ülkelerdeki başarı oranını yakalamış bulunmaktayız. Bu durum ülke tıbbımız için bir övünç kaynağıdır. Bu konudaki çalışmalar o kadar ileri gitmiştir ki, ülkemizde neredeyse tedavi edilemeyen kısırlık konusu kalmadı denecek kadar azalmıştır. Üstelik bazı merkezler çalışmalarına genetik tanı yöntemlerini de ilave ederek, genetik yolla geçen hastalıklardan dolayı meydana gelen kısırlık konusuna da bir çözüm getirmişlerdir.

Sayısı hakkında tam olarak bilgi sahibi olmamakla beraber, sadece 12 tanesi Ankara'da olmak üzere, ülkemizde yaklaşık 40 civarında tüp bebek merkezi bulunmaktadır.

Klasik kısırlık tedavileri denenmeden maalesef pek çok aile, hemen tüp bebek uygulamasına alınmaktadır. Daha kolay, daha ucuz bir tedavi alternatifi varken, pahalı bir tedavi yöntemi olan tüp bebek uygulamalarını tercih etmenin mantığını anlamak mümkün değildir. Çünkü tüp bebek uygulamalarında, ilaçlar ve kullanılan malzemeler büyük paralar karşılığı ithal edilmekte ve milyon dolarlara mal olmaktadır.

Ülkemizde, tüp bebek yönetmeliğinde olmayan bazı uygulamaların yapıldığı konusunda duyumlar almaktayız. Bundan dolayı tüp bebek uygulama yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmesi inancı içindeyiz. Ülkemizde uygulanmayan "sperm bankası ve yumurta bağışı" konusu sosyal, hukuksal, etik ve bilimsel gerçekler ışığında tartışılarak bir karara bağlanmalıdır. Bu konu tüp bebek yönetmeliğinde eksiktir.

Ülkemizde "sperm bankası ve yumurta bağışı" yasal değildir. Böyle olmasına rağmen donör sperm ve yumurta bağışı ülkemizde yapılıyormuş gibi, bu konuyu gündeme getiren ve hastalara ümit veren internet siteleri vardır. Bu sitelerde, "yumurta vermek isteyenler şuraya, almak isteyenler buraya tıklasın" ve "kimler sperm verebilir, kimlerden sperm alınabilir" gibi uzun uzun açıklamalar yapılmaktadır.

Ülkemizde yasal olmayan bu uygulamaların bir nedeni vardır. Sperm ve yumurta isteyen aileler tespit edilip yurt dışına gönderilerek, tedavilerinin oralarda yapıldığı konusunda duyumlar almaktayız. Bu merkezlerin başında da Yunan adaları ve Belçika gelmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya el atarak yasal bir çözüm getirmesini bekliyoruz.

(Kaynak:Prof.Dr.Mülazım Yıldırım dersnotları)

 

...